ManfakwakStichting Manfakwak
 


 

 

Ontstaansgeschiedenis van de Stichting Manfakwak Nederland

 

Herman Wambrauw en Stef Ondowafo richtten in 1989 de stichting Manfakwak op.

In 1957 kwamen zij voor hun studie naar Nederland en konden door de politieke situatie in 1962 niet meerterug naar hun geboorteland West Papua.
In 1988 zijn wij, de Wambrauws voor het eerst weer teruggaan naar West-Papua. Het was een zeer emotioneel weerzien met ouders, broers, zussen en vrienden.

Opvallend was, dat er in veel klassen de niet-Papua leerlingen in de meerderheid waren. Papua-ouders zijn financieel niet in staat hun kinderen naar de middelbare school te laten gaan en het verplichte schooluniform te betalen.

Mijn oom was met een aantal Biakse vrienden op het idee gekomen om een studiefonds op te richten, bestemd voor iedere Papua ongeacht van welke stam en/of streek in West-Papua. Wij werden daarvoor gevraagd hen vanuit Nederland te steunen. Het woord "Manfakwak" betekent: zorgen voor elkaar en borg staan voor de ander.

In het oprichtingsjaar werd de eerste fancyfair georganiseerd met behulp van de zendingscommissie van Steggerda en een startkapitaal van DFL 200, -. Met Tweedehands spullen en lekkere exotische hapjes bracht het DFI. 6000, - op.

Herman Wambrauw was de eerste voorzitter. We hebben een aantal Nederlandse vrienden benaderd, om zitting te nemen in het bestuur en ons met advies ter zijde te staan. Om geld bij elkaar te halen, zongen we vaak in kerken met ons koortje: Zevenroeden, genoemd naar ons huis. Tien fancyfairs zijn er georganiseerd; steeds in de maand juni. Tijdens lezingen en op Pasar Malams verkopen wij "barang asli" uit West-Papua, postkaarten etc.

Helaas hebben we twee keer door overlijden afscheid moeten nemen van onze voorzitter. Herman Wambrauw in 2001 en Stef Ondowafo in 2005.
Met een nieuw gevormd bestuur zetten we de hulp aan onze landgenoten door
.

Christien Wambrauw.