ManfakwakStichting Manfakwak
 


 

 

Trouw zullen we zijn

De stichting Manfakwak bestaat inmiddels al vele jaren. Een van de vele stichtingen die ontstaan is uit de betrokkenheid met de Papoea's.
Werkers in kerk en maatschappij, onderwijzers, dienstplichtigen bij marine, land- en luchtmacht, medewerkers in ziekenhuizen, hulpverleners aan moeder en kind. Zij hebben meegemaakt hoe een jong volk verdeeld over vele eilanden en op vaak moeilijk te bereiken plaatsen een snelle ontwikkeling meemaakte en werd voorbereid op hun eigen plaats in de wereld van zelfstandige volkeren. Een ideaal, dat zorgvuldig werd voorbereid, meebeleefd maar niet in vervulling kon gaan. Gedane beloften, die nietwaar gemaakt werden en tot vandaag doorwerken in een verlangen naar vrijheid en zelfstandigheid.

De ontwikkelingen hebben ook in het huidige Papoea niet stil gestaan. Het is een Aziatisch land geworden met de daarbij horende kleurige verscheidenheid. Gelukkig zijn er in Papoea naast verdrietige zaken ook ontwikkelingen, die bemoedigend zijn.
Er groeit een generatie op, die van de vroegere aanwezigheid van zoveel Nederlanders geen weet heeft. Jonge mensen zwermen uit over het grote Indonesië. Vinden hun plaats in scholen en universiteiten en, op vaak belangrijke, bestuursposten.

Uit de vele vragen uit Papoea die ons bereiken klinkt ook iets door: we weten, we hebben gehoord dat velen in Neder land aan ons denken en zich afvragen hoe zij bij de ontwikkeling van ons volk, van een student, van een jong gezin behulpzaam kunnen zijn.

Van de vele stichtingen is Manfakwak er één die zich bezighoudt met het verstrekken van studiebeurzen aan jonge mensen.

De vraag is vele malen groter dan onze financiële mogelijkheden. Natuurlijk is dat teleurstellend, maar het heeft ook iets uitdagends. Het geven van mogelijkheden aan jonge mensen is altijd het begin van een nieuwe toekomst en nieuwe hoop.
Trouw willen we zijn! Maakt U het mee mogelijk.!!!

Cornelis Voordouw