Manfakwak   Stichting Manfakwak 

 

BELEIDSPLAN van STICHTING Manfakwak

DOELGROEP EN DOEL:

Doelgroep: De Papoea’s van het eiland Papoea in Indonesië.

Doel: Het bieden van financiële steun bij het verbeteren van hun uitgangs-positie. Kosten voor onderwijs en afstuderen en soms een start voor een bedrijf (polikliniek)

GELDWERVING:

Door middel van ons netwerk van donateurs krijgen wij het grootste deel van het benodigde geld binnen. Verder kopen we etnografica en snuisterijen van de lokale bevolking in Papoea, die wij in Nederland verkopen op (jaar-) markten en dergelijke. Deze tak van geld- werving levert geen grote sommen op, maar heeft als neveneffect, dat we Papoea en situatie van de Papoea’s onder de aandacht brengen van de mensen in Nederland. Zij zijn tenslotte onze voormalige landgenoten en wij voelen dientengevolge nog steeds een diepe band en morele verantwoordelijkheid voor hen.
Wij hebben besloten af te bouwen en uiteindelijk te stoppen met onze stichting. Dit pas nadat wij onze huidige studenten aan een diploma hebben geholpen en het resterende geld aan zorgvuldig gekozen projecten hebben uitbesteed.

BEHEER VERMOGEN:

Stichting Manfakwak heeft een lopende en een spaarrekening bij de Rabobank. Deze wordt beheerd door onze penningmeester in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de overige bestuursleden. Het gaat erom dat wij ons saldo zodanig afstemmen, dat wij aan de door ons aangegane verplichtingen kunnen voldoen. Dat betekent, dat wij nu een saldo hebben, waar wij in de komende tijd uit zullen putten.

BESTEDING:

Ons geld wordt geheel en al gereserveerd voor onze doelgroep. Incidenteel bieden wij ook hulp aan andere rechtspersonen in Nederland, die zich richten op hulp aan papoea’s.
Een klein percentage wordt gebruikt voor de kosten van het werk voor Stichting Manfakwak, hetwelk geheel wordt gedaan door vrijwilligers. Er worden geen lonen of vergoedingen uitbetaald, slechts kantoor – telefoon en bankkosten.

Wat te doen bij OPHEFFING:

Een eventueel batig saldo wordt bij opheffing via andere stichtingen zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van Stichting Manfakwak

Opgemaakt op 28 september 2013 te Steggerda door:

Mevr N Wambrauw